Jak odzyskac środki z polisolokaty?

W ciągu ostatnich 15 lat w bankach, oprócz dobrze znanych, bezpiecznych produktów, pojawiły się również różnego rodzaju inwestycje. Miały one być alternatywą dla nisko oprocentowanych lokat dla klientów, akceptujących podwyższone ryzyko. Jednak wielu pracowników instytucji finansowych namawiało klientów do zakupu tych produktów, nie zawsze postępując całkowicie etycznie.

Jak klienci byli wrabiani w polisolokaty?

wrobieni w polisolokatyZe względu na bardzo wysokie opłaty likwidacyjne, tego produkty oferowały wysoki zarobek w pierwszej kolejności bankowi i instytucji ubezpieczeniowo-inwestycyjnej. W efekcie, pracownicy- doradcy, wynagradzani w formie premii za sprzedaż, przedstawiali polisy ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym jako bezpieczne produkty, o płynności wyższej niż lokaty, a jednocześnie wyższym zysku. Klienci wrobieni w polisolokaty nie mieli pełnej wiedzy, na temat konstrukcji inwestycji, wymaganego okresu utrzymywania środków, wpłacania kolejnych transz. Nie można mieć do nich pretensji, że zaufali pracownikom banków, instytucji, wydawałoby się, stojących na straży zgromadzonych w nich środków. Do brutalnego zderzenia z rzeczywistością dochodziło w momencie, gdy deponent chciał wypłacić swoje pieniądze. Zgodnie z tabelą opłat i prowizji mogło się okazać, że na rachunku inwestycyjnym jest nawet 90% pieniędzy mniej, niż zostało pierwotnie wpłacone. Dla wielu ludzi był to niespodziewany cios, szczególnie w sytuacji, gdy pieniądze były w krótkim okresie czasu potrzebne dla rodziny.

Całe szczęście, w ostatnim czasie zapadło wiele wyroków, nakazujących zwrot wpłaconych pieniędzy, bez potrącania opłaty za przedterminowe zakończenie produktu inwestycyjnego. Daje to ogromną nadzieję kolejnym osobom, które walczą o odzyskanie swoich pieniędzy.